FinestTea_AnhNV's latest activity

  • F
    Mình nghĩ mức kinh phí 15tr cho 15 ngày thì hơi eo hẹp, nhất là bạn lại đi từ hcm nữa. Vé mb cũng hết tầm 5-6tr, kết hợp đi đường bộ thì...