Recent content by fiu

  1. F

    Lào Cai-Y Tý- MCC-HN ngày 23-25/9 (tuyển thêm 2 xe đi cùng)

    Bọn em có cung này hơi khác các đoàn, với mưu đồ luộc hết lúa chín vùng cao, đã lên chi tiết và chưa có điều kiện rủ thêm người. Giới hạn dưới 5 xe, nay còn thiếu 2 hoặc 3 xe! Lịch trình cho 3 ngày (23-24-25/9) như sau: Đêm 0(T5): Người và xe máy gửi ô tô - Hà Nội - Lào Cai. Day 1(T6): Lào Cai -...