Gia_ma_ham1671

Ham ăn, mải chơi, mỗi tội xấu zai!

Ăn ngon, phong cảnh đẹp
Location
Hà nội

Chữ ký

Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu...