What's new

Recent content by GiaoGiao

  1. GiaoGiao

    Sơn La - Điện Biên - Lai Châu, những cung đường mê mải

    cảm giác đi thích thật, thầy kêu vẽ tuyến điểm vùng tây bắc tình cờ đọc được bài của anh này <3
  2. GiaoGiao

    Sơn La - Điện Biên - Lai Châu, những cung đường mê mải

    mình ko xem được ảnh bạn đăng, bạn kể mà minh cứ tưởng tưởng r đi tra hình mệt ghê hahah <3 cơ mà bài viết hay lắm
Top