What's new

Recent content by GinG

  1. G

    Tìm bạn đi Campuchia (biển Kép, Tp Campot) ngày mùng 6 tết (13/02/2016)

    mình đang có 1-2 xe (2-4 người) xuất phát từ Tp Rạch Giá, Kiên Giang. Khởi hành: 5h sáng đi về thị xã Hà Tiên, ăn sáng uống cf, sau đó về cửa khẩu Xà Xía, Hà Tiên. tiếp sau đó qua đất Campuchia, sẽ xuất phát về Tp Campot. tham quan du lịch ăn uống, có thể đi về Tiksu (gần đấy mà mình ko nhớ bao...
Top