Recent content by hai_pham

  1. H

    [Chia sẻ] Du hí Vân Nam (Côn Minh - Đại Lý - Shangrila - Lệ Giang) - Tháng 06/2018

    Bạn cho mình hỏi ở Việt Nam thì mua sim Trung Quốc ở đâu uy tín vậy? mình đi 8 ngày Cám ơn bạn