halangirl

Chữ ký

Đi khắp ngàn năm cũng vậy, buồn vui chỉ một dấu giày.
Đi khắp trần gian cũng vậy, giang hồ tiếu ngạo rồi say!

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn

Top