What's new

Recent content by hamvui847

  1. hamvui847

    [Chia sẻ] Tuyến đường cù lao Hòa Minh - Thạnh Phú

    Chuyến đi này em dành tặng cho anh barandom, đi chơi và sẵn tiện khảo sát dùm anh tuyến đường này thế nào nhé, theo em biết thì phà Thạnh Phú qua Hòa Minh chính xác là có và phà Thạnh Phú qua Mỹ Long chính xác là không vì em đã hỏi 2 người chạy phà ở 2 phà khác nhau, vừa mới đi hôm qua chuyến đi...
  2. hamvui847

    [Tổng hợp] Thông tin Cà Mau và Đất Mũi

    Tình hình là hè này em sẽ thức hiện 1 chuyến đi từ quê em (Trà Vinh) sang tận mũi Cà Mau (ra tận gốc tọa độ 0), nếu đi tới Cà Mau rồi thì ta có thể đi tới mũi Cà Mau bằng những con đường nào các bác hướng dẫn cụ thể dùm em nhé, em thấy có nhiều bác rất rành về lộ trình tiện thể cho em xin hỏi có...
Back
Top