Recent content by hanchechat

  1. H

    [Hỏi đáp] Giải thích chữ 2.25/17 trên lốp(vỏ) trước của xe Wave?

    Thưa bác bạn ! Xin hãy giải thích giúp mình thông số ghi trên lốp(vỏ) trước của xe gắn máy Wave ạ? Xin trân trọng cám ơn!
  2. H

    Thương nhớ Đồng Văn

    Tấm ảnh này tuyệt quá, đầy cảm xúc, lời bình cũng hay nữa