Recent content by hang_1988

  1. H

    Visa du lịch New Zealand

    Re: Thông tin Visa du lịch New Zealand Chào bạn, Poweryang Cho mình hỏi một chút về việc xin visa được không? Thứ nhất là về việc khai visa, ở mục B3 có yêu cầu khai Name and address for communication about this application. Mình khai người thân trong nhà là được đúng không ? Đến mục B4 nó...