Recent content by hanhits

  1. hanhits

    [Đã hủy] Bắc Triều Tiên - Tìm lại tình yêu, từ 1/9 - 8/9/2012

    Em đi theo nhà Hanoi nhé, mail: handtn@vietinbank.vn Viết hoa đầu câu
  2. hanhits

    [Đã hủy] Bắc Triều Tiên - Tìm lại tình yêu, từ 1/9 - 8/9/2012

    Anh chị cho em đăng ký 1 vé né, e thik những nơi mọi người ít đi, :d