Recent content by happythanh

  1. H

    [Tổng hợp] Thông tin du lịch Hàn Quốc (phần 2)

    chào các bạn, gđ mình dự định đi tự túc tại Seoul và Jeju tầm cuối tháng 5/2019, các bạn có biết tour guide nào ở Seoul không giới thiệu mình với.