What's new

Recent content by HàTrần1

  1. HàTrần1

    Nghi Ngờ chuyện người VN đã leo lên đỉnh Everest

    mà em cũng có nghi vấn rất lớn trong cái vụ này đó....Việt nam mình chỉ mất có 1 thời gian tập là leo được...khó tin quá
  2. HàTrần1

    Nghi Ngờ chuyện người VN đã leo lên đỉnh Everest

    hê...sao lại ko có vi-en nhở cụ =))
Top