What's new

Recent content by Hecto

  1. H

    [Hỏi đáp] E xin kinh nghiệm xuyên Việt ạ!

    Dạ e xin giới thiệu e là Phương sn 91,e đang có dự định làm chuyến xuyên Việt để nhìn ngắm quê hương đất nước mình,theo dự tính e cũng sẽ vào để gặp 54 dân tộc a e của mình luôn.vì kinh phí có hạng nên e mong a c có thể giúp cho e xin thông tin về những nơi an toàn có thể dựng lều hay mắc võng...
Top