What's new

Recent content by hedwig

  1. H

    Đi Châu Âu trong 2/3 tuần từ giờ tới cuối tháng 8

    Chào các bạn, mình là nữ, muốn tìm bạn đi du lịch châu âu đợt hè này. Mình chưa có lịch trình cụ thể. budget của mình là $3000 ($1000 vé, $400 visa, $1600 là du lịch). Các thành phố mình muốn đi là Paris, Rome, Venice, Pisa, Florence, Prague, Barcelona, Amsterdam, Berlin, Budapest, Athens...
Top