What's new

henry_tubp

Cứ đi rồi sẽ đến...
Tôi cũng như mây trời, phiêu du và tự tại.
Gọi tôi là Henry
Không thì gọi là Hậu cho thân thương cũng được.
Tôi vẫn đang mải mê mưu sinh ở Bình Dương và chuyên ngành của tôi là Quản trị nhà hàng - khách sạn.

Travel, Music, Read the book
Birthday
15-09-1993 (Age: 30)
Location
Bình Dương

Chữ ký

Tuổi thanh xuân như áng mây trời
Ta còn trẻ còn rong chơi đây đó

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top