Recent content by herovn

  1. H

    [Chưa chốt đoàn] LẬP TEAM ĐI CẦN GIỜ NGÀY 28, 29/04

    Mình hiện đang sống ở sg, ngày nghỉ lễ dài năm nay chỉ luẩn quẩn ở sg, mình dự định sẽ đi Cần GIờ trong 2 ngày 1 đêm phương tiện đi bằng xe honda, các điểm chính dự kiến sẽ tham quan Đảo khỉ, Rừng Sác, nghỉ đêm ở đảo Thạnh An. Hiện chỉ có 1 mình mình, cần tuyển nhóm nam có, nũ từ khoảng 4 đến 6...