What's new

Recent content by herovn8989

  1. H

    Tìm bạn đồng hành khám phá cửa khẩu Bờ Y - Ngã 3 Đông Dương

    Mình dự định khám phá ngã 3 Động Dương theo lịch trình: TPHCM - KonTum - Cửa Khẩu Bờ Y. * Thời gian: Tối thứ 6 đi và tối CN về (dự kiến ngày 03/03/2017) * Phương tiện: Từ TPHCM đi Kontum (Xe khách); Từ KonTum - Cửa khẩu Bờ Y (Thuê xe honda) * Chi phí dự kiến: Từ 1t đến 1.5t Cần tuyển các bạn...
  2. H

    Tìm bạn đồng hành phượt bus 4 nước ĐNA và tam giác vàng từ 28 đến mùng 6 Tết

    Tìm bạn đồng hành phượt bus 4 nước ĐNA và tam giác vàng từ 28 đến mùng 6 Tết Tết này mình có chuyến phượt bằng bus qua 4 nước ĐNA và thăm tam giác vàng, thời gian từ 28 tết đến mùng 06 tết, lộ trình ình dự kiến như sau: Sài gòn - Phnompênh; Phnompênh - Bangkok; Bangkok - Chang Rai (thăm tam...
Top