What's new

Recent content by hiepnguyenxa

  1. H

    [Cần bán] Bán Balo The North Face chính hãng, hàng Sample

    Bán balo The North face chính hãng, hàng sample. Mình làm ở nhà máy sản xuất balo cho The North Face, có 1 số túi sample không xài nên bán. Hàng sample là hàng mẫu làm cho khách hàng duyệt trước khi sản xuất nhé mấy bạn. Label bên trong là "Sample not for sale". Các bạn kiểm tra trực tiếp thoải...
Top