What's new

hoaiviet

Đường ta đi tuy khó, nhưng vẫn có đường cho ta về !
Location
Đường.......

Chữ ký

“Tôi chưa đi được hết mọi nơi nhưng tất cả đều nằm trong danh sách điểm đến của tôi.”
Hỗ trợ tư vấn các cung đường Đông và Tây Bắc
https://www.facebook.com/viet8668

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top