What's new

hoangduy254

-Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. -Trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.

Đua xe, Có Ai Biết, Ngồi một mình nghe nhạc, 9GAG, Café, Technology, Đọc sách Du l?
Location
A, A

Chữ ký

Thời gian sẽ chứng minh mọi thứ​

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top