What's new

Recent content by hoanggia19990

  1. H

    [Hỏi đáp] Cần tìm Nhà nghỉ ở Đà Lạt

    Chào cả nhà, Lễ 30/4 sắp đến mình định đi du lịch ở Đà Lạt. Mọi ngươi có thể tư vấn cho mình nhà nghỉ nào giá mềm, vị trí thuận lợi được ko a? Tks all!! :):D
  2. H

    Nhật Bản - Những ngày mùa đông

    Mùa đông ở Nhật Bản lạnh cóng cả người
Top