hohamy

Chữ ký

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại...

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn