Recent content by hoidichchuyenHL

  1. H

    Thương nhớ Đồng Văn

    em đã được lên Hà Giang, qua cao nguyên đá Đồng Văn thấy thật hùng vĩ....muốn được quay lại Hà Giang vào một ngày không xa :D
Top