Recent content by homichan

  1. H

    [Hỏi đáp] Phượt hang Tú Làn Quảng Bình

    HN vừa coi bài báo về khám phá hang Tú Làn mà thích quá, thích kiểu đi như vậy nhưng kiểu đi khám phá leo rừng núi này ko hề đơn giản phải có ng địa phương đi kèm rồi các dụng cụ đồ đạc cần mang. Mình thích tự đi? Hình như cũng có tourtỏur đi. Đã ai từng tự đi hc mua tourtỏur hc quê ở đó mà am...