What's new

Recent content by hortensia

  1. hortensia

    Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

    Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn...
Top