Recent content by Huong_mua_he

  1. H

    Chinh phục cực Đông theo đường Bãi Na, một hành trình đáng nhớ

    Chinh phục “Bốn cực – một đỉnh” của đất nước Việt Nam là khát khao của mỗi phượt thủ. Trong chuyến đi này, chúng tôi chinh phục Cực Đông ở Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cũng như khám phá những điểm đến thú vị của vùng đất Phú Yên. Đây sẽ là một chuyến đi nhiều thử thách và cũng sẽ có...