What's new

Recent content by HuongTra

  1. H

    [Hỏi đáp] Phượt xuyên việt nhóm 8 người có hợp lý không các bạn?

    Mình đã từng đi phượt nhưng chưa bao giờ tự mình tổ chức một chuyến phượt nào cả, hôm nay lên học hỏi kinh nghiệm của mọi người, một đội phượt bao nhiêu thành viên là đẹp ạ? Phượt xuyên việt thì nên có bao nhiêu thành viên trong 1 đội? (NO)(NO)
Top