What's new

Recent content by huyenj_jet139

  1. H

    [Hỏi đáp] Phượt Hội An - Cần hỏi lịch trình đường đi

    Hè này mình tính phượt Hội An. Theo mình tìm hiểu trên mạng thì có 3 cách đi : một là đi máy bay ra Đà Nẵng,sau đó thuê xe máy tìm đường đến Hội An ; hai là đi xe khách đến Huế rồi tìm đường đến phố cổ HA,ba theo mình nghĩ thì đi xe lửa đến ga Huế rồi tìm đường đến Hội An. Nhưng đây mới là lần...
Back
Top