What's new

iem_thik...

Birthday
September 9
Location
iem yêu HN & dĩ nhiên sống ở HN :x

Chữ ký

Vì em vững tin khi có anh dẫn đường...Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời...Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương...:L
Top