ikhampha

Cuộc đời là những chuyến đi. Có lúc gập ghềnh, có lúc bằng phẳng, có lúc cần dừng lại, có lúc cần vượt qua.

Đọc sách, du lịch phượt bằng xe đạp, xe máy
Location
HCM

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.