Recent content by I'm Me

  1. I

    [22/4/2015 – 5/5/2015] Cần tuyển thêm 2 mem cho chuyến đi “Mùa xuân Ladakh, Ấn Độ”

    [22/4/2015 – 5/5/2015] Cần tuyển thêm 2 mem cho chuyến đi “Mùa xuân Ladakh, Ấn Độ” Chào ACE, Nhóm hiện tại có 4 mem, cần tuyển thêm 2 mem (ưu tiên nam) Yêu cầu: có khả năng tự chăm sóc & tự chịu trách nhiệm bản thân, vui vẻ, hòa đồng, cùng sở thích mê chụp ảnh đẹp thì càng thích ạ (c)… Không...
  2. I

    [Đã đi] Cần tuyển gấp tối đa 3 đồng bọn đi La Bình – Nguyên Dương [2/3/2013-8/3/2013]

    Cần tuyển gấp tối đa 3 đồng bọn đi La Bình – Nguyên Dương [2/3/2013-8/3/2013] Nhóm mình gồm 3 nữ Sài Gòn không biết tiếng Hoa, vui vẻ, yêu đời, hồn nhiên vô… số tội :); cần tuyển thêm tối đa 3 đồng bọn (có thể tự chịu trách nhiệm bản thân) để chia sẻ tài chính, chia sẻ công việc & quan trọng...