Recent content by ImWaayj

  1. I

    Tuyển bạn đồng hành Saigon-Bangkok-Chiangmai dịp lễ Loy Krathong 2017 (30/10-7/11)

    Tuyển bạn đồng hành Saigon-Bangkok-Chiangmai dịp lễ Loy Krathong 2017 (30/10-7/11) Xin chào mọi người, mình muốn lập topic này để tìm bạn đồng hành cho hành trình Thái Lan sắp tới. *Như tiêu đề thì mình muốn chú trọng vào các điểm tham quan ở 3 thành phố đó là Bangkok, Phuket, và Chiangmai...