Recent content by Jacob

  1. J

    [Chia sẻ] 20 tuổi, xách ba lô và hitchhike nước úc một mình

    Có thể nói: Thank God, I found you ! Một chàng trai trẻ tuổi và rất thú vị :D
Top