janchoy

Thấy bạn bè cạnh mình toàn người đứng đắn, tử tế nên cứ nhận bừa mình là thằng đứng đắn và tử tế, hehe

Portrait photography Love Tự sự của một người làm PR, Thép đen, Sách Bên Thắng Cu?
Location
A, A

Following

Người theo dõi bạn