What's new

Recent content by jared

  1. jared

    Các đồ dùng cần thiết cho các chuyến đi (chi tiết, đầy đủ)

    Thanks bác vì đã lập ra topic này cho ace tham khảo.Nhưng theo suy nghĩ của e thì có quá nhiều thứ không cần thiết lắm.VD:Bàn là??? để làm j vậy Bác.cái đó thì bjo ở khách sạn nào cũng có,còn nếu bác đi thám hiểm,leo trèo thì là quần áo đẹp cho ai xem.Mình thấy mang những thứ thật cần thiết và...
Top