What's new

Recent content by Jenny.N

  1. J

    Trao đổi về Visa du lịch Châu Âu (Phần 3)

    Re: Thông tin Visa Châu Âu (Phần 3) Nhóm mình đi pv thì không ai bị hỏi giấy tờ nhà đất cả, có 1 em thiếu hồ sơ thì cô pv hẹn buổi chiều đến bổ túc, mà em đó chưa chuẩn bị kịp nên xin tới hsau vẫn được.
  2. J

    Hè châu Âu: Pháp - Ý - Hy Lạp: 12/6 - 29/6/2015

    Em đi tàu ngầm trên này đã lâu nhưng không tìm được group nào phù hợp để đu theo nên đành lập ra topic mới; mong tìm được bạn đồng hành cũng như góp ý của các pác có kinh nghiệm ở những địa điểm em muốn đi, có thể xê dịch thêm 1-2 ngày; em muốn đi 20 ngày nhưng phép không gộp 2 năm được nên đành...
Top