Recent content by Jessy

  1. Jessy

    Nhập cảnh đầu tiên vào nước không phải nước cấp visa

    Mình xin visa ở Pháp (lịch trình của mình nước đầu tiên đến Pháp và thời gian lưu trú ở Pháp dài nhất). Nay mình đổi hành trình, nước đầu tiên không phải Pháp, chặng cuối là Pháp (vé máy bay khứ hồi là từ Pháp bay về VN). Các bạn cho ý kiến mình có bị làm khó dễ lúc nhập cảnh vào nước đầu tiên...