What's new

jocelyn123

Khám phá những nơi chưa được đến.

nghe nhạc, du lịch

Chữ ký

"Cuộc đời không đo bằng số hơi thở mà bằng những nơi chốn và khoảng khắc khiến ta nín thở”​

Người theo dõi bạn

Top