What's new

Recent content by JTB-TNT

  1. J

    Trao đổi về Visa du lịch Châu Âu (Phần 3)

    Re: Thông tin Visa Châu Âu (Phần 3) bạn nên mua luôn 31-7 với 30-8 vì tiền cũng nhiêu đó, đề phòng bất trắc bị delay máy bay sang 1 ngày hôm sau chẳng hạn ?
  2. J

    Trao đổi về Visa du lịch Châu Âu (Phần 3)

    Re: Thông tin Visa Châu Âu (Phần 3) Ở UK mắc nên mình thấy ít bạn bên phuot đi, mình vừa nộp hồ sơ visa đi UK với tư cách cá nhân - du lịch, để mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Chi phí xét VISA : loại General Visitor 6 tháng (rẻ nhất) Nộp cho UK : 141$ bằng thẻ tín dụng (bắt buộc). Thanh toán...
Top