Recent content by julia_tran

  1. julia_tran

    10 ngày đến Trường Sa - xa và gần

    Em muốn copy và viết lại ngắn gọn một vài đoạn của tác giả ( em sẽ ghi rõ nguồn bài viết và không sử dụng ảnh) kể về những khó khăn và sự hy sinh của các a chiến sĩ Trường Sa vào ghi chú của em trên face để mọi người đọc và có dịp hiểu hơn, trân trọng hơn những khó khăn, thiếu thốn của những...