What's new

JustinLee

Tôi thích lưu giữ kỉ niệm của mình qua những tấm ảnh. Đơn giản là những tấm ảnh chưa bao giờ thay đổi. Kể cả khi, người trong ảnh đã đổi thay

Chữ ký

https://www.facebook.com/binhsang.ly
Tình phiêu lãng :D

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top