Recent content by Kai2701

  1. K

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Thái Lan, đầu tháng 01 2020

    Hi, Mình đang cần tìm thêm bạn đồng hành cho chuyến đi Thái Lan tháng 01 2020. Thời gian cụ thể 09/01 ~ 12/01 (có thể bay vào đêm 08/01 để tiết kiệm thời gian) Nhóm mình hiện tại có 2 người rồi. Bạn nào muốn tham gia cùng thì liên hệ Zalo mình nhé: 0387279529