What's new

kaze1710

風になる。Live like wind! Strong, free, mind and lonely, sometimesMạnh mẽ như gió, nhẹ nhàng như gió, tự do phóng khoáng như gió, và đôi lúc cũng cô độc như gió :D

Manga, maNga, Truyện cổ Andersen, Nghìn Lẻ 1 đêm, Truyện Kinh Dị The Ring, Phim Kinh D?

Chữ ký

https://www.facebook.com/kazehoa

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top