What's new

Recent content by Kenbs

  1. K

    [Cung TM] Tìm bạn đồng hành cuối tuần từ saigon đi dalat khoảng 3-4 ngày

    Dự định là đi Đà lạt tránh nóng, chụp hình, nếu có thể thì đi daklak luôn. Lịch trình khoảng chiều hoặc tối t6 lên đường, tối chủ nhật hoặc thứ 2 về. Nếu thấy vui có thể đi thêm Plan Tối thứ 6 xe phuongtrang, len dalat Sáng t7 mướn xe đi một vòng dalat. Chiều chủ nhật về, nếu còn chỗ để đi thì...
Top