What's new

Recent content by khangkhang

  1. K

    [Hỏi đáp] Cho mình hỏi kinh nghiệm đi xem Festival pháo hoa Đà Nẵng

    Chào các bạn! Mình tính Festival Pháo hoa Đà Nẵng năm nay đi cho biết. Nhưng cũng nghe mọi người nói rằng ra Đà Nẵng lúc đó thì chẳng có chỗ ở, chen chân xem pháo hoa cũng mệt. Nhưng mình thì vẫn muốn đi xem thử 1 lần cho biết nên mong những ai đã có kinh...
  2. K

    [Chia sẻ] Côn Đảo - Tìm nơi bình yên

    Trên diễn đàn cũng đã có kha khá topic thông tin về Côn Đảo cũng như những topic lập nhóm đi chơi Côn Đảo. Bản thân mình cũng vừa đi Côn Đảo về nên cũng xin lập topic cung cấp thêm thông tin cho những bạn sắp đi chơi. Thực sự trước khi đi mình cũng đã tìm hiểu rùi nhưng thông tin hầu như đã khá...
Top