What's new

Recent content by Khanhgt

  1. K

    Paris - Bruxelles ký sự !

    He he , để chào mừng ngày đầu tiên gia nhập vào làng Phượt em cũng xin làm cái ký sự của riêng em ! Chặng đường của em thì ngắn thôi nhưng vẫn giới thiệu cho anh em 1 chút...
Top