KHOAILANGTHANG

Chữ ký

"...Còn gì đâu hỡi người, trong nắng chiều phôi phai . Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô.​
Nụ cười là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi..."​

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn