What's new

Recent content by khonggiandoc

  1. khonggiandoc

    Hoa cải La Vân và lưu vực sông Luộc

    Post ít ảnh cánh đồng hoa cải La Vân (Quỳnh Phụ, Thái Bình) rộng chừng vài chục ha, ven sông Luộc xem sao. Hàng năm, mỗi khi tháng 12 Tây lịch (chừng tháng 10 lịch ta) về, cánh đồng thôn La Vân (xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) vàng rực rỡ và trắng xoá hoa cải. Khác với khu cánh đồng...
Top