What's new

Recent content by kid2255

  1. kid2255

    Hồi ức trecking Tam Đảo 17/7; Bà Đen - Ba Vì 23,24/7 của nhóm "Chào Phan 28/8"

    Hồi ức trecking Tam Đảo 17/7; Bà Đen - Ba Vì 23,24/7 của nhóm "Chào Phan 28/8" Với lý do Topic "Chào Phan" đã nhiều, thỉnh thoảng một số mem bị mod xóa bài do bài viết không liên quan và bác mod cũng khuyên nên mở một topic chia sẻ, nên thằng em đành mở topic này một phần để chia sẻ...
Top